Masa qəlibi

Masa qəlibi

Cədvəl qəliblər materiallarına, formalarına, naxışlarına, istifadəçilərinə və istifadə şərtlərinə görə fərqli kateqoriyalara bölünə bilər:

Fərqli məhsul materiallarına görə, bölünə bilər PE masa kif, PP masa kifABS masa qəlibivə s .;

Fərqli məhsul formalarına görə, bölünə bilər Hollow masa kif, Dəyirmi kif, Meydan kifvə s .;

Fərqli məhsul nümunələrinə görə, bölünə bilər Gitkisiz masa kif, Rattan naxışı masa kif, Frosted masa kifvə s .;

Fərqli istifadəçilərə görə, bölünə bilər Cuşaqlar masa qəliblər, Aaxmaq masa qəliblərvə s .;

Fərqli istifadə ssenarilərinə görə, bölünə bilər Dining masa kif, Bayır masa kif, Garden masa kif, Oyuncaq masa qəlibivə s.

Heya Kalıp, masa qəliblərinin istehsalına və inkişafına diqqət yetirir və masa qəlibinin poladının seçilməsinə və yerləşməsinə, soyutma sisteminə, ayrılma xəttinə, divar qalınlığına, havalandırmaya və s. Diqqət yetirir. Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə qurmağa xoş gəlmisiniz.