Kovalı qəlib

Kovalı qəlib

Vedrə qəliblər materiallarına, formalarına, naxışlarına və istifadə şərtlərinə görə müxtəlif kateqoriyalara bölünə bilər:

Fərqli məhsul materiallarına görə, bölünə bilər PE vedrə kif, PP vedrə kifvə s .;

Fərqli məhsul formalarına görə, bölünə bilər Dəyirmi vedrə kif, Kvadrat vedrə kif, Dəstək barel qəlibivə s .;

Fərqli məhsul nümunələrinə görə, bölünə bilər Gitkisiz vedrə kif, Yivli barel qəlibi, Frosted vedrə kifvə s .;

Fərqli istifadə ssenarilərinə görə, bölünə bilər Su vedrəsi kif, Tibbi barel qəlibi, Yağ kovası kif, Saxlama kovası qəlibivə s.

Heya Kalıbı, çömçə qəliblərinin istehsalına və inkişafına diqqət yetirir və çömçə kalıp poladının seçilməsinə və yerləşməsinə, soyutma sisteminə, ayrılma xəttinə, divar qalınlığına, havalandırmaya və s. Diqqət yetirir. Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.